Turnusy rehabilitacyjne na dysfunkcję narządu słuchu w ośrodkach leczących zaburzenia głosu.

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery