Turnusy rehabilitacyjne na dysfunkcję narządu słuchu w ośrodkach leczących upośledzenie umysłowe 01 U.

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery