Turnusy rehabilitacyjne na dysfunkcję narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich w ośrodkach leczących inne schorzenia 11 I.

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery