Inne schorzenia 11 I - turnusy rehabilitacyjne opłacane z dofinasowania PFRON

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery