Turnusy rehabilitacyjne na dysfunkcję narządu słuchu w ośrodkach leczących inne schorzenia 11 I.

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery