Turnusy rehabilitacyjne na dysfunkcję narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich w ośrodkach leczących zaburzenia głosu.

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery