Turnusy rehabilitacyjne na dysfunkcję narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich w ośrodkach leczących upośledzenie umysłowe 01 U.

Uwaga: wyniki pokazują się w porządku alfabetycznym od losowo wybranej litery