Nowe świadczenie wspierające

Pod koniec maja sejm uchwalił rządową ustawę o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze wypłaty realizowane będą od stycznia przyszłego roku.

Wysokość świadczenia będzie się wahać od ponad 600 do blisko 3500 zł brutto miesięcznie. Kwota zależna będzie od określanego w skali punktowej poziomu potrzeby wsparcia i wynosić będzie od 40 do 220 procent renty socjalnej, o czym finalnie decydować będą zespoły ds. orzekania o niepłenosprawności na podstawie wniosków osób niepełnosprawnych.