Znajdź i zarezerwuj - sprawdzone ośrodki, dobór oferty. Skontaktuj się z naszym Biurem TORVITA

Uniejów - informacje

Miasto uzdrowiskowe położone nad Wartą w województwie łódzkim, położone między Łodzią a Koninem. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, a jego historia jest nierozerwalnie związana z kościołem katolickim. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 1136 roku i dotyczy posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich. Pierwszym rezydującym tam arcybiskupem był błogosławiony Bogumił. Przywilej lokacyjny miastu nadał abp. Jakub Świnka, który ufundował w 1283 roku szpital oraz kościół Św. Ducha. W XIV wieku miasto zostało zrabowane i spalone przez Krzyżaków. W tym wieku został wzniesiony zamek obronny, w którym biskupi przechowywali swoje dobra w czasie wojen, obywały się także liczne zjazdy duchowieństwa. Największy rozkwit miasta przypada na okres na przełomie XIV i XV wieku, kiedy do miasta zaczęła licznie napływać ludność z zamiarem osadnictwa. W związku z tym już na początku XVI wieku na Uniejów składało się Stare Miasto, Nowe Miasto oraz przedmieścia, zjednoczone w 1520 roku. 
Podstawą rozwoju gospodarczego miasta było rzemiosło, zaczęto organizować cechy, odbywały się także targi i jarmarki. Miasto wykształciło swoje struktury urzędnicze oraz sądowe. W XVII wieku miasto znacznie ucierpiało wskutek wojen szwedzkich, następnie w XVIII wieku wielkie zniszczenia przyniosły tam walki zwolenników Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego. W czasie rozbiorów Polski władze pruskie przeprowadziły sekularyzację dóbr kościelnych, a miasto wraz z zamkiem zostało w 1836 roku przekazane hrabiemu Aleksandrowi Tollowi. Dokonał on przebudowy zamku, w tamtym czasie również powstał zespół parkowy. W Okresie 1870-1919 Uniejów pozbawiony był praw miejskich. Kiedy wybuchła II wojna światowa Uniejów stał się szeroko znany za sprawą bohaterskiej obrony miasta przez oddziały polskie pod wodzą gen. Franciszka Altera. Miejscowość kilkukrotnie była odbijana z rąk niemieckich, jednak okupant mścił się stosując szerokie represje, m.in. wymordowano wszystkich nauczycieli z miasta i okolic. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej miasto powoli podnosiło się i odbudowywało, szczególny rozkwit przypada na lata 80-te i 90-te XX wieku, kiedy znacznie rozbudowano wewnętrzną infrastrukturę miasta. Obecnie najważniejszym kierunkiem rozwoju miasta jest uzdrowisko, status którego udało się uzyskać w 2011 roku. Obecnie w uniejowskich termach wykorzystywana jest solanka termalna, która wypływa z trzech odwiertów. Jest bardzo skuteczna przy wspomaganiu terapii w chorobach reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, dermatologicznych, laryngologicznych, nerwicach i nerwobólach. Oprócz relaksu i terapii w termach miasto swoim urokiem zachęca do spacerów i zwiedzania okolicy, zobaczyć tam można zamek wraz z zespołem parkowym, XIX-wieczny dwór, prawosławną kaplicę grobową oraz XIV-wieczny gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP. Jest to coraz bardziej popularne miejsce na wypoczynek, zdecydowanie warto się tam wybrać i korzystać z miejscowych walorów uzdrowiskowych.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Łeba - nadmorski kurort. Wspieramy: Fundacja Serce dla Dziecka Grabie.