Znajdź i zarezerwuj - sprawdzone ośrodki, dobór oferty. Skontaktuj się z naszym Biurem TORVITA

Wasilków - informacje

Miasto położone w województwie podlaskim, w dolinie rzeki Supraśli. Zaliczanie jest do aglomeracji białostockiej. Pierwsza wzmianka o ostępie Wasilkowo pochodzi z 1524 roku, kiedy Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt I nadał puszcze litewskie swojej żonie. Wówczas na tym terenie nikt nie mieszkał, jednak w 1566 roku Zygmunt August nadał prawa miejskie osadzie powstałej na terenie wcześniej niezamieszkanym. Z polecenia króla wyrębem lasu pod przygotowanie miejsc na zabudowę mieszkalną oraz uprawę pól zajął się starosta Hrehory Wołłowicz. W tym samym roku Zygmunt August nadaje miejscowości prawo utworzenia parafii katolickiej, które zostaje zrealizowane rok później. W XVIII wieku arcybiskup unicki Kiszka poświęcił kaplicę nad źródełkiem w Świętej Wodzie. W czasie rozbiorów Polski miejscowość trafiła pod zabór pruski, jego mieszkańcy uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym. 
W XIX wieku w mieście działało kilkanaście zakładów tkackich, w których pracowało wielu mieszkańców Wasilkowa. Pod koniec wieku dużą część miejscowości strawił ogromny pożar. W dwudziestoleciu międzywojennym w mieście działały tylko dwa zakłady włókiennicze. W 1921 roku Święta Woda zaczęła przynależeć do parafii rzymsko-katolickiej. W czasie II wojny światowej miejscowość znalazła się pod okupacją wojsk radzieckich, wiele tamtejszych rodzin zostało wywiezionych do Kazachstanu. Przemysłowe obiekty miasta zostały zrównane z ziemią. W 1944 roku przystąpiono do odbudowy zniszczonych obiektów. W 1953 roku wybudowano w Świętej Wodzie grotę na wzór tej znajdującej się w Lourdes. Następnie powstała kalwaria świętowodzka oraz imponujące figury na lokalnym cmentarzu. Stacje Męki Pańskiej zostały zniszczone przez władze komunistyczne w 1956 roku. W 1966 roku poświęcono i oddano wiernym kościół pw. NMP Matki Miłosierdzia. W kolejnych latach rozwijała się infrastruktura miejska.
Obecnie Wasilków jest miejscem bardzo atrakcyjnym turystycznie, głównie za sprawą swoich niezwykłych walorów przyrodniczych. Gminę niemal z każdej strony otacza piękna Puszcza Knyszyńska, będąca ostoją pierwotnej natury i wspaniałego starodrzewu. Występuje tam wiele różnorodnych gatunków ptaków, do których należy bocian czarny, orzeł bielik, kania ruda czy puchacz. Puszczę zamieszkują również rzadkie gatunki drobnych ssaków, jak koszatki i orzesznice. Do największych atutów naturalnych tego obszaru zalicza się wolno żyjące stado żubrów, które jest jednym z pięciu takich na terenie całej Polski. W Puszczy wyodrębniono Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, utworzony w 1988 roku w celu ochrony tego wspaniałego, naturalnego środowiska. Okolice można zwiedzać z perspektywy malowniczej rzeki Supraśl wyruszając na spływ kajakowy, a także wybierając się na pieszą wędrówkę szlakami turystycznymi. Jeden z nich prowadzi do wspomnianej Świętej Wody, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Łeba - nadmorski kurort. Wspieramy: Fundacja Serce dla Dziecka Grabie.